Tầm quan trọng của bóng đèn so màu D65 Philips

– Trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, bao bì, in ấn, may mặc,…. Thì yếu tố màu sắc là một trong những tiêu chí quan trọng. Tiêu chí này để đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất và chất lượng của sản phẩm.

– Vì chỉ cần sự sai biệt nhỏ trong màu sắc có thể dẫn đến tình trạng huỷ cả một lô hàng do không đạt chất lượng đã công bố. Từ đó, gây ra tổn thất rất nặng về kinh tế và uy tín của nhà sản xuất.

– Do đó, các nhà sản xuất cần phải kiểm tra màu sắc của mẫu thử. Quy trình kiểm tra phải chặt chẽ và chính xác trước khi xuất xưởng hàng loạt các sản phẩm. Để làm được điều này, nhà sản xuất cần phải trang bị bóng đèn Philips Master TL-D 90 De Luxe (hay còn được gọi là bóng đèn D65).