BÍCH GÓC XOAY

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

AP-30 : Sử dụng cho nhôm 30×30
AP-40 : Sử dụng cho nhôm 40×40
AP-60 : Dùng cho nhôm 60×60
AP-80 : Sử dụng cho nhôm 80×80