CON CHẠY ĐỒNG

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

SDN-5 : Sử dụng cho nhômrãnh 5
SDN-6 : Sử dụng cho nhôm rãnh 6
SDN-8 : Dùng cho nhômrãnh 8