ĐAI ỐC QUẢ TRÁM

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

HMN-20 (M5) : Sử dụng cho nhôm 20×20/ 20×40/ 20×60/ 20×80
HMN-30 (M6): Sử dụng cho nhôm 30×30/ 30×60/ 30×90/ 30×120/ 60×60/ 60×120
HMN-40 (M8): Dùng cho nhôm 40×40/ 40×60/ 40×80/ 40×120/ 40×160/ 80×80/ 80×120