KE GÓC CHỊU LỰC 135°

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

RDC-20: Cho nhôm 20×20/ 20×40/ 20×60/…
RDC-30: Cho nhôm 30×30/ 30×60/ 30×90/…
RDC-40: Cho nhôm 40×40/ 40×60/ 40×80/ 40×120…
RDC-45: Cho nhôm 45×45/ 45×60/…
RDC-60: Cho nhôm 60×60/ 60×120
RDC-80: Cho nhôm 80×80 / 80×160
RDC-90: Cho nhôm 90×90 / 90×180
RDC-100: Cho nhôm 100×100