MÓC TREO DỤNG CỤ (MÀU ĐEN)

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

Mã đặt hàng: Móc treo màu đen
SH-20PH : Sử dụng cho nhôm 20×20/ 20×40/ 20×60/ 20×80
SH-30PH : Sử dụng cho nhôm 30×30/ 30×60/ 30×90/ 30×120/ 60×60/ 60×120
SH-40PH : Dùng cho nhôm 40×40/ 40×60/ 40×80/ 40×120/ 40×160/ 80×80/ 80×120
SH-45PH : Sử dụng cho nhôm 45×45/ 45×60/ 45×90/ 90×90