NẸP CAO SU CHO RÃNH

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

SC-6-R : Dùng cho nhôm định hình rãnh 6
SC-8-R: Dùng cho nhôm định hình rãnh 8