NẸP NHỰA RÃNH NHÔM

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

SC-6-P : Dùng cho nhôm định hình rãnh 6
SC-8-P : Dùng cho nhôm định hình rãnh 8
SC-10-P : Dùng cho nhôm định hình rãnh 10