THANH NỐI NHÔM ĐỊNH HÌNH

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

CL-6 : Sử dụng cho nhôm rãnh 6
CL-8 : Sử dụng cho nhôm rãnh 8
CL-10 : Sử dùng cho nhôm rãnh 10