Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chỉ số AWG hay American Wire Gage là một chỉ số cho biết gián tiếp (nghịch đảo và logarit) diện tích mặt cắt ngang của một dây tròn. Trong trường hợp dây dẫn rắn, phép đo diện tích này khá đơn giản: diện tích là bán kính của dây bình phương nhân với pi, và để dễ diễn đạt, một phép đo gọi là “Diện tích MIL hình tròn” thường được sử dụng thay thế. Một mil hình tròn là diện tích của hình tròn có đường kính một mil (1/1000 inch) và diện tích mil hình tròn của một dây đặc luôn là đường kính của dây (tính bằng mil) bình phương.

VNTCT chuyên cung cấp các dây điện AWG:

  • Dây điện 2 lõi 22AWG
  • Dây điện 3 lõi 24AWG UL2547
  • Dây điện 4 lõi 0.3mm 22AWG
  • Dây điện 4 lõi 24 AWG
  • Dây điện 6 lõi 24 AWG
  • Dây điện 8 lõi khác màu