KE GÓC TÁN CÀI

Giá sản phẩm: Liên hệ

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

AF-30 : Sử dụng cho nhôm 30×30/ 30×60/ 30×90/ 30×120/ 60×60/ 60×120
AF-40 : Dùng cho nhôm 40×40/ 40×60/ 40×80/ 40×120/ 40×160/ 80×80/ 80×120
AF-45 : Sử dụng cho nhôm 45×45/ 45×60/ 45×90/ 90×90